Yaşayan Toprak Yerel Tohum “Sorgül” Projesi

Yakın ve orta vadede tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkilemesi beklenen iklim değişikliği ve kuraklığa karşı su, enerji ve gübre istemeyen, toprağımıza en uyumlu genetik mirasımız yerel tohumlarımızı bulmak ve gıdanın sürdürülebilirliği için bu tohumlan çoğaltıp kullanımını yaygın hale getirmek. Toprağa ve doğaya saygılı, geleneksel yöntemlere ve kültürel bilgiye dayanan tanın ile tanın girdi maliyetlerini düşürmek. Böylece, artık topraktan para kazanamayan bölge insanının tarımdan ve toprağından vazgeçmemesini ve geleneksel tanın yöntemlerini etkin bir şekilde kullanmasını sağlamak. Çiftçinin tekrar topraktan gelir elde etmesine destek vererek ürettikleri yüksek kalitedeki sağlıklı ürünleri hak ettiği değerde satabilmeleri için pazarlar bulmak. Tarımda kayıt dışı geleneksel aile işçisi olarak çalışan çiftçi kadınların kayıt altına alınarak sosyal güvenlik sistemine kayıt olmalarını sağlamak ve onların tarımdan sürdürülebilir gelir elde etmelerine destek vermek. Susuz ve doğal gübre ile yetişebilen yerel tohumlar ile geleneksel- kültürel tanın yöntemlerini, çiftçiye benimseterek susuz tanına geçmelerini sağlamak. Proje kapsamında Mardin ve çevresindeki küçük çiftçilere ulaşılmış, çoğunlukta Sorgül Buğdayı olmak üzere Sorik, Beyaziye, İskenderi ve Karakılçık buğdayı gibi ata tohumlarına ulaşılarak kayıt altına alınmıştır. Toplanan 2 (iki) ton yerel tohum, çoğaltılmak üzere 102 (yüz iki) dönüm araziye ekilerek geleneksel tarım yöntemleri ile üretilmiştir. Ekilen 2 (iki) ton buğdaydan , 20 (yirmi) ton buğday hasat edilmiştir. İkinci yıl 20 (yirmi) ton buğday 650 (altı yüz elli) dönüm araziye ekilerek 240 (iki yüz kırk) ton yerel buğday tohumu hasat edilmiştir. 2 (iki) çiftçi ile başlayan proje ikinci yılında 6(altı) çiftçiye, ardından da 17 (on yedi) çiftçiye ulaşmıştır.

4 YILDA 12 PROJE

360 DEZAVANTAJLI EV SAHİBİ TOPLULUK VE GEÇİCİ KORUMA STATÜDEKİ SURİYELİ FAYDALANICI

11 ATALIK BUĞDAY TOHUMUNDAN 5 TANESİ DEMOSTRASYON ALANLARINDA 17 ARAZİ SAHİBİ İLE BİRLİKTE ÇOĞALTILDI

400 TON ATALIK BUĞDAY TOHUMU 4.YILIN SONUNDA HASAT EDİLDİ